Konferencja SEP_slideshow_2
sep_slideshow_1
sep_slideshow_2
sep_slideshow_3
sep_slideshow_4

STRONA GŁÓWNA

sss

 

Warszawa, 27.01.2016 r.

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!

Stowarzyszenie Elektryków Polskich powstało w 1919 r., a zatem pozostało nam już tylko 3 lata do jubileuszu 100-lecia. W związku z tym w ubiegłym roku Centralna Komisja Historyczna SEP wyszła z cenną inicjatywą zorganizowania w Gdańsku I Sympozjum Historia Elektryki. Postanowiono również, że kolejnym organizatorem będzie środowisko szczecińskie. Gospodarze II SHE postanowili przygotować je we współpracy z historykami z Uniwersytetu Szczecińskiego. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczy prof. Adam Makowski, a Komitetowi Naukowemu prof. Jerzy Hickiewicz. Przygotowane artykuły ukażą się w prestiżowym periodyku naukowym „Przegląd Zachodniopomorski”, a referaty popularno-naukowe lub komunikaty w monografii zbiorowej.

II Sympozjum, które odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2016r. w Szczecinie, powinno stanowić ważne wydarzenie w przygotowaniach do jubileuszu 100-lecia SEP. Wyrażam przekonanie, że zamówione i zgłoszone referaty przyczynią się do upowszechnienia znajomości chlubnej historii naszego Stowarzyszenia oraz przemysłu elektrotechnicznego w Polsce, a także umożliwią zapoznanie się z kierunkami i formami działania stowarzyszeń zagranicznych takich jak VDE, IEEE i IET. Będzie ono również doskonałą okazją zaprezentowania osiągnięć oddziałów, komitetów, sekcji naukowo-technicznych oraz komisji i zespołów SEP, szczególnie tych, które w tym roku obchodzą jubileusze swej działalności.

W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz przewodniczących obu komitetów II SHE zwracamy się z serdecznym apelem do wszystkich Koleżanek i Kolegów, Przyjaciół i Sojuszników Stowarzyszenia oraz Pracowników przemysłu, instytucji naukowych, szkół wyższych i średnich o aktywny udział w II Sympozjum poprzez przygotowanie publikacji lub uczestnictwo w jego obradach.

Do miłego zobaczenia na konferencji naukowej II Sympozjum Historia Elektryki w Szczecinie!

stopkaBez tytułu